คำถามที่พบบ่อย - การเยี่ยมชม


บำรุงชาติสาสนายาไทยบำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน

• เปิดวันและเวลาใด
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ยังงดเข้าเยี่ยมชม แต่ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าและนัดรับสินค้าที่หน้าร้านได้

• สามารถเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้หรือไม่
ท่านสามารถนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ โดยติดต่อผ่าน Line: @mowaan หรือ info@mowaan เพื่อจัดวิทยากรบรรยายและการสาธิตการปิดทองคำเปลวบนยาหอมสุรามฤทธิ์

• มีที่จอดรถหรือไม่
บำรุงชาติสาสนายาไทยไม่มีที่จอดรถ แต่ท่านสามารถจอดรถที่ริมถนนได้ในวันอาทิตย์ สำหรับวันธรรมดา - วันเสาร์ ท่านสามารถจอดรถได้ที่โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ ซึ่งอยู่ก่อนถึงบำรุงชาติสาสนายาไทย ประมาณ ๑๐๐ เมตร กรุณาดูที่หน้าแผนที่และการเดินทาง