ที่ระลึกในทุกโอกาส

ของชำร่วยชิ้นน้อยที่ผู้รับจะได้ใช้ในทุกวัน เตือนใจให้นึกถึงผู้ให้ในทุกครั้งที่มองเห็น 

ยาไทยของหมอหวานขนาดกระทัดรัด มีให้เลือกหลากหลายสรรพคุณ สุดแต่วาระโอกาสที่เหมาะสมเพื่อเป็นของชำร่วย มีทั้งแบบสินค้าเดี่ยวหรือมาพร้อมถุงของขวัญปักดิ้นทอง

สินค้าเดี่ยว 

ราคาเริ่มต้น ชิ้นละ ๙๕ บาท


พร้อมถุงของขวัญ

ราคาเริ่มต้น ชุดละ ๑๒๐ บาท

* ในภาพคือ ของขวัญยาดม ๒ สูตร ราคาชุดละ ๒๕๐ บาท

ถวายสังฆทานยาไทยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสสำคัญของท่าน

ชุดสังฆทานยาไทยของหมอหวาน ประกอบด้วยยาที่พระคุณเจ้าจะได้ใช้ทุกวันในระหว่างการสืบทอดพระศาสนา

สังฆทานยาไทยชุดใหญ่ ในถุงสีกรักปักดิ้นทองประกอบด้วย

  • น้ำมันทาเส้นสูตรดั้งเดิม ๑๕ มล.
  • ขี้ผึ้งทาเส้นสูตรดั้งเดิม ๑๐ กรัม
  • ลูกอมชื่นจิตต์ ๓๐ เม็ด

ราคาชุดละ ๔๗๕ บาท

สังฆทานยาไทยชุดเล็ก ในถุงสีกรักปักดิ้นทองประกอบด้วย

  • น้ำมันทาเส้นสูตรดั้งเดิม ๑๕ มล.
  • ลูกอมชื่นจิตต์ ๓๐ เม็ด

ราคาชุดละ ๓๖๐ บาท

ขี้ผึ้งทาเส้น น้ำมันทาเส้น

ขี้ผึ้งหรือน้ำมัน แบบไหนดีกว่ากัน

มีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่า ระหว่างขี้ผึ้งทาเส้นและน้ำมันทาเส้น อย่างใดมีสรรพคุณมากกว่า หรือได้ผลดีกว่า


ทั้งขี้ผึ้งและน้ำมันทาเส้น ปรุงจากยาตำรับเดียวกัน เมื่อปรุงน้ำมันทาเส้นเสร็จ หากต้องการปรุงเป็นขี้ผึ้งต่อ เภสัชกรผู้ปรุงยาก็จะเพิ่มขี้ผึ้งและเครื่องยาอื่นที่ชะลอยาไว้ในระดับตื้นลงในน้ำมันทาเส้น จึงได้เป็นขี้ผึ้งทาเส้น ดังนั้น ยาทั้งสองขนานจึงมีสรรพคุณเช่นเดียวกัน 


ความแตกต่างของยาทาเส้นสองรูปแบบจึงมีเพียงว่า ขี้ผึ้งทำงานในระดับตื้น ส่วนน้ำมันทำงานในระดับลึก


อย่างไรก็ตาม ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า น้ำมันทาเส้นน่าจะดีกว่าเนื่องจากซึมลงไปได้ลึกกว่า แต่แท้จริงแล้ว หากสาเหตุอยู่ในระดับตื้น น้ำมันอาจซึมผ่านบริเวณที่มีปัญหาไปได้จึงไม่ได้รักษาในบริเวณนั้น ดังนั้น หากใช้น้ำมันทาเส้นแล้วไม่เห็นผล จึงอาจต้องเปลี่ยนมาใช้ขี้ผึ้งทาเส้น หรือในทางกลับกัน หากใช้ขี้ผึ้งแล้วไม่เห็นผล อาจต้องเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน

ยาหอม ๔ ตำรับของหมอหวาน

ยาที่หมอหวานปรุงจำหน่ายมีจำนวนนับร้อยตำรับ หากแต่ด้วยหลากหลายเหตุปัจจัยที่มีผลกระทบกับความนิยมในยาไทย จึงยังคงเหลือตกทอดมาเพียงยาหอม๔ตำรับ อันได้แก่ ยาหอมสุรามฤทธิ์ ยาหอมอินทรโอสถ ยาหอมประจักร์ และยาหอมสว่างภพยาหอมทุกตำรับปิดทองคำเปลวเพื่อสรรพคุณเป็นยาเย็น แก้นอนสะดุ้งผวา บำรุงผิวพรรณ และเป็นยาอายุวัฒนะ

ยาหอม ๔ ตำรับนี้ ยังคงได้รับการปรุงด้วยเครื่องยาตรงตามตำรับ ด้วยกรรมวิธีในการปรุงยาแบบโบราณ เช่นเดียวกับในยุคของหมอหวาน

เพื่อสืบต่อลมหายใจของยาหอม

ลูกอมชื่นจิตต์ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นยาหอมในรูปแบบของลูกอม เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน สะดวก รับประทานง่าย เป็นลูกอมช่วยย่อย แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้วิงเวียน เมารถเมาเรือ แก้เสมหะ แก้ไอ ใช้อมก่อนนวดเพื่อให้ตัวเบาสบาย เป็นหนึ่งในสิบของนวัตกรรมสมุนไพรที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม

เย็น หรือ ร้อน เมื่อเกิดอุบัติเหตุควรใช้สูตรใด

อ่านต่อ

ยาหอมอินทจักร์ - ยาหอมแก้ลมกองหยาบ

อ่านต่อ

รางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

๑๙ ก.ย.๖๔ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ผู้พิจารณารางวัล ที่คัดเลือกให้บ้านหมอหวาน ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี ๒๕๖๔ (The Best Museum for Community Awards 2021) ในฐานะพิพิธภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙

รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒

๒ ต.ค. ๖๒ บำรุงชาติสาสนายาไทยได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เงินทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เพื่อสนับสนุนวิชาการแพทย์แผนไทย มอบโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลดีเด่นประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒

๒๙ ส.ค. ๖๒ บำรุงชาติสาสนายาไทยได้รับรางวัลดีเด่นประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอนุรักษ์และสืบสาน ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้หรือมิวเซียมสยาม

หมอหวาน รอดม่วง

อ่านเพิ่มเติม

บำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน

อ่านเพิ่มเติม

ขอบคุณที่สนับสนุนยาไทย

ดูรายละเอียด