แทนความคิดถึง

ดูรายละเอียด

พร้อมเดินทาง

อุ่นใจพร้อมออกจากบ้าน เมื่อมีกระเป๋ายาทาชุดเดินทางของหมอหวาน ขนาดกะทัดรัด เหมาะพกพา ภายในบรรจุ

ยาทาเส้น ๔ ขนาน
มีสรรพคุณอเนกประสงค์ แก้หลากหลายอาการที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ปวดเมื่อย เคล็ดยอก เส้นยึดตึง ปวดข้อ ประสานกระดูก ห้ามเลือด สมานแผลสด แต้มสิว คัดจมูก แก้ปวดศีรษะไมเกรน ฯลฯ

ยาแก้พิศม์ ๒ ขนาน
แก้คัน แมลงสัตว์กัดต่อย ลมพิษ พิษร้อนจากน้ำร้อนหรือไฟลวก พิษจากอาการแพ้ ฯลฯ

ราคา ๘๕๐​ บาท

กระเป๋ายาทาชุดเดินทาง น้ำมันทาเส้น ขี้ผึ้งทาเส้น ยาทาแก้พิศม์ ขี้ผึ้งแก้พิศม์  ปวดเมื่อย เคล็ดยอก ปวดข้อ ปวดหลัง แก้คัน ลมพิษ แก้แพ้ แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย

รางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

๑๙ ก.ย.๖๔ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ผู้พิจารณารางวัล ที่คัดเลือกให้บ้านหมอหวาน ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี ๒๕๖๔ (The Best Museum for Community Awards 2021) ในฐานะพิพิธภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙

ที่ระลึกในทุกโอกาส

ของที่ระลึก น้ำมันทาเส้นขนาดแนะนำ ๒ สูตร ในถุงผ้าปักดิ้นทอง เหมาะเป็นของชำร่วยในทุกโอกาส เพื่อความระลึกถึงในวาระสำคัญ

ราคาชุดละ ๑๙๕ บาท

ของชำร่วยอื่นๆ

น้ำมันทาเส้น ของชำร่วย แก้ปวดเมื่อย เคล็ดยอก สมานแผลสด ประสานกระดูก แก้ปวดหลัง ปวดเข่า

รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒

๒ ต.ค. ๖๒ บำรุงชาติสาสนายาไทยได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เงินทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เพื่อสนับสนุนวิชาการแพทย์แผนไทย มอบโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลดีเด่นประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒

๒๙ ส.ค. ๖๒ บำรุงชาติสาสนายาไทยได้รับรางวัลดีเด่นประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอนุรักษ์และสืบสาน ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้หรือมิวเซียมสยาม

หมอหวาน รอดม่วง

อ่านเพิ่มเติม

บำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน

อ่านเพิ่มเติม

ยาหอม ๔ ตำรับของหมอหวาน

ยาที่หมอหวานปรุงจำหน่ายมีจำนวนนับร้อยตำรับ หากแต่ด้วยหลากหลายเหตุปัจจัยที่มีผลกระทบกับความนิยมในยาไทย จึงยังคงเหลือตกทอดมาเพียงยาหอม๔ตำรับ อันได้แก่ ยาหอมสุรามฤทธิ์ ยาหอมอินทรโอสถ ยาหอมประจักร์ และยาหอมสว่างภพยาหอมทุกตำรับปิดทองคำเปลวเพื่อสรรพคุณเป็นยาเย็น แก้นอนสะดุ้งผวา บำรุงผิวพรรณ และเป็นยาอายุวัฒนะ

ยาหอม ๔ ตำรับนี้ ยังคงได้รับการปรุงด้วยเครื่องยาตรงตามตำรับ ด้วยกรรมวิธีในการปรุงยาแบบโบราณ เช่นเดียวกับในยุคของหมอหวาน

เพื่อสืบต่อลมหายใจของยาหอม

ลูกอมชื่นจิตต์ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นยาหอมในรูปแบบของลูกอม เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน สะดวก รับประทานง่าย เป็นลูกอมช่วยย่อย แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้วิงเวียน เมารถเมาเรือ แก้เสมหะ แก้ไอ ใช้อมก่อนนวดเพื่อให้ตัวเบาสบาย เป็นหนึ่งในสิบของนวัตกรรมสมุนไพรที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประหยัดกว่า ด้วยชุดของขวัญ

ลูกอมชื่นจิตต์และน้ำมันทาเส้นในชุดของขวัญ ประหยัดกว่าเมื่อซื้อรายชิ้น

- ชุดน้ำมันทาเส้น + ลูกอมชื่นจิตต์ ๖ ซอง ประหยัดลง ๒๘ บาท

- ชุดลูกอมชื่นจิตต์ ๖ ซอง ประหยัดลง ๓๓ บาท

- ชุดน้ำมันทาเส้น ขนาดเล็ก ๓ ขวด ประหยัดลง ๕๐​ บาท 

หรือ ขนาดใหญ่

- น้ำมันทาเส้น ขนาดใหญ่ ประหยัดกว่าขนาดเล็ก ๒๐% 

- ลูกอมชื่นจิตต์กล่องใหญ่ ประหยัดกว่ากล่องเล็ก ๓๗% หรือ ประหยัดกว่าแบบซอง ๒๐% 

*อัตราการเปรียบเทียบในปริมาณเดียวกัน

ของขวัญทาเส้น ๔ ระดับ

สั่งซื้อ

ขอบคุณที่สนับสนุนยาไทย

ดูรายละเอียด