ของฝากวันสงกรานต์

ประทับใจญาติมิตรและผู้เป็นที่รักด้วยของฝากจากหมอหวาน รับยาลูกแปลกแม่หรือยาดม เมื่อท่านซื้อ

ของขวัญชุดใหญ่ รับยาลูกแปลกแม่ขนาดแนะนำ ๑ ขวด

น้ำมันทาเส้น ๕๐ มล. มาพร้อมถุงของขวัญปักดิ้นทอง  เมื่อซื้อ ๒ ชุด รับยาดม ๑ ขวด

ลูกอมชื่นจิตต์ ๑๐๐ เม็ด ๓ กล่อง รับยาดม ๑ ขวด

วันนี้ - ๒๑ เม.ย.๖๗

#ของชำร่วยวันสงกรานต์ #ของชำร่วย #ของชำร่วยสงกรานต์

ของขวัญวันสงกรานต์

ของขวัญชุดใหญ่ของหมอหวาน ประกอบด้วยยาที่ผู้รับมีโอกาสได้ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ละชุดมีความแตกต่างหลากหลายตำรับยา ท่านสามารถเลือกสรรพคุณได้ตามความต้องการ

มีทั้งชนิดอยู่ในถุงของขวัญปักดิ้นทอง กระเป๋ายาทาชุดเดินทาง และยาหอม ๔ ตำรับของหมอหวาน

ราคาชุดละ ๙๑๕ - ๑,๙๕๐ บาท

*ในภาพราคาชุดละ ๑,๒๕๐ บาท

พิเศษ! มาพร้อมยาลูกแปลกแม่ขนาดแนะนำ ๑ ขวด เป็นยาอายุวัฒนะจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

วันนี้ - ๒๑ เม.ย.๖๗

มอบความชื่นใจ ด้วยลูกอมชื่นจิตต์

ผูกมิตรไมตรีทุกการสังสรรค์ในหมู่ญาติมิตร ลูกอมชื่นจิตต์ เป็นลูกอมหลังอาหาร ช่วยย่อย ให้ความสดชื่น แก้ไอ แก้เสมหะ และแก้ลมวิงเวียน

พิเศษ! ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ เมื่อซื้อขนาด ๑๐๐ เม็ด ๓ กล่อง รับของฝากยาดม ๑ ขวด มีให้เลือก ๒ กลิ่น คือ กลิ่นยาหอม และกลิ่นน้ำปรุง

ราคาชุดละ ๙๗๕ บาท 

*ขนาด ๑๐๐ เม็ด ราคากล่องละ ๓๒๕ บาท

วันนี้ - ๒๑ เม.ย.๖๗

น้ำมันทาเส้น ของขวัญวันสงกรานต์

ของขวัญที่ผู้รับมีโอกาสได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ย่อมเตือนใจให้ระลึกถึงผู้ให้อยู่เป็นนิจ น้ำมันทาเส้นของหมอหวาน มี ๒ สูตร สูตรดั้งเดิม มีสรรพคุณหลากหลาย ส่วนสูตรร้อน แก้อาการเรื้อรัง

พิเศษ! ขนาด ๕๐​ มล. มาพร้อมถุงผ้าปักดิ้นทองตราหมอหวาน ราคา ๕๓๕ บาท เมื่อซื้อ ๒ ชุด รับของฝากยาดม ๑ ขวด มีให้เลือก ๒ กลิ่น คือ กลิ่นยาหอม และกลิ่นน้ำปรุง

วันนี้ - ๒๑ เม.ย.๖๗

ยาหอม ๔ ตำรับของหมอหวาน

ยาที่หมอหวานปรุงจำหน่ายมีจำนวนนับร้อยตำรับ หากแต่ด้วยหลากหลายเหตุปัจจัยที่มีผลกระทบกับความนิยมในยาไทย จึงยังคงเหลือตกทอดมาเพียงยาหอม๔ตำรับ อันได้แก่ ยาหอมสุรามฤทธิ์ ยาหอมอินทรโอสถ ยาหอมประจักร์ และยาหอมสว่างภพยาหอมทุกตำรับปิดทองคำเปลวเพื่อสรรพคุณเป็นยาเย็น แก้นอนสะดุ้งผวา บำรุงผิวพรรณ และเป็นยาอายุวัฒนะ

ยาหอม ๔ ตำรับนี้ ยังคงได้รับการปรุงด้วยเครื่องยาตรงตามตำรับ ด้วยกรรมวิธีในการปรุงยาแบบโบราณ เช่นเดียวกับในยุคของหมอหวาน

เพื่อสืบต่อลมหายใจของยาหอม

ลูกอมชื่นจิตต์ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นยาหอมในรูปแบบของลูกอม เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน สะดวก รับประทานง่าย เป็นลูกอมช่วยย่อย แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้วิงเวียน เมารถเมาเรือ แก้เสมหะ แก้ไอ ใช้อมก่อนนวดเพื่อให้ตัวเบาสบาย เป็นหนึ่งในสิบของนวัตกรรมสมุนไพรที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

๑๙ ก.ย.๖๔ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ผู้พิจารณารางวัล ที่คัดเลือกให้บ้านหมอหวาน ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี ๒๕๖๔ (The Best Museum for Community Awards 2021) ในฐานะพิพิธภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙

รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒

๒ ต.ค. ๖๒ บำรุงชาติสาสนายาไทยได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เงินทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เพื่อสนับสนุนวิชาการแพทย์แผนไทย มอบโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลดีเด่นประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒

๒๙ ส.ค. ๖๒ บำรุงชาติสาสนายาไทยได้รับรางวัลดีเด่นประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอนุรักษ์และสืบสาน ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้หรือมิวเซียมสยาม

หมอหวาน รอดม่วง

อ่านเพิ่มเติม

บำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน

อ่านเพิ่มเติม

ขอบคุณที่สนับสนุนยาไทย

ดูรายละเอียด