อุ่นสบาย คลายเส้น ต้อนรับตรุษจีน

หมอหวานกำนัลอั่งเปา ขี้ผึ้งทาเส้นสูตรร้อนหลอดเล็ก ๑ หลอด เมื่อท่านซื้อ

๑. น้ำมันทาเส้นสูตรร้อนขวดใหญ่ ๒ ขวด ชุดละ ๑,๐๗๐ บาท

๒. ขี้ผึ้งทาเส้นสูตรร้อนหลอดใหญ่ ๒ หลอด ชุดละ ๕๗๐ บาท

๓. ของขวัญทาเส้นสูตรร้อน ชุดละ ๑,๐๙๙ บาท

วันนี้ - ๑๕ ก.พ.๖๗

เทศกาลของขวัญ - ของฝาก ต้อนรับพระพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๗

ขอบคุณที่สนับสนุนยาไทย 

เฉลิมฉลองวาระพิเศษครบ ๑๐๐ ปี ของอาคารบำรุงชาติสาสนายาไทย หมอหวานขอมอบของฝาก เมื่อท่านมอบของขวัญแด่ผู้เป็นที่รัก

ของขวัญชุดใหญ่ ยาหอม ๔ ตำรับ และกระเป๋ายาทาชุดเดินทาง มาพร้อม น้ำมันทาเส้น ๒ สูตร ขนาด ๔ มล.

ของขวัญน้ำมันทาเส้น ๕๐​ มล. มาพร้อมขนาด ๔ มล. 

ขี้ผึ้งทาเส้นสูตรดั้งเดิม ๔๕ กรัม ๒ ขวด มาพร้อมขนาด ๑๐ กรัม ๑ ขวด

ลูกอมชื่นจิตต์กล่อง ๑๐๐ เม็ด ๑ กล่อง หรือ ขนาด ๓๐ เม็ด ๓ กล่อง มาพร้อมชนิดซอง ๑๐ เม็ด ๑ ซอง

ยาลูกแปลกแม่ ๓๐ เม็ด ๒ ขวด มาพร้อมขนาด ๘ เม็ด ๑ ขวด

วันนี้ - ๑๕ ม.ค.๖๗

ยาหอม ๔ ตำรับของหมอหวาน

ยาที่หมอหวานปรุงจำหน่ายมีจำนวนนับร้อยตำรับ หากแต่ด้วยหลากหลายเหตุปัจจัยที่มีผลกระทบกับความนิยมในยาไทย จึงยังคงเหลือตกทอดมาเพียงยาหอม๔ตำรับ อันได้แก่ ยาหอมสุรามฤทธิ์ ยาหอมอินทรโอสถ ยาหอมประจักร์ และยาหอมสว่างภพยาหอมทุกตำรับปิดทองคำเปลวเพื่อสรรพคุณเป็นยาเย็น แก้นอนสะดุ้งผวา บำรุงผิวพรรณ และเป็นยาอายุวัฒนะ

ยาหอม ๔ ตำรับนี้ ยังคงได้รับการปรุงด้วยเครื่องยาตรงตามตำรับ ด้วยกรรมวิธีในการปรุงยาแบบโบราณ เช่นเดียวกับในยุคของหมอหวาน

เพื่อสืบต่อลมหายใจของยาหอม

ลูกอมชื่นจิตต์ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นยาหอมในรูปแบบของลูกอม เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน สะดวก รับประทานง่าย เป็นลูกอมช่วยย่อย แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้วิงเวียน เมารถเมาเรือ แก้เสมหะ แก้ไอ ใช้อมก่อนนวดเพื่อให้ตัวเบาสบาย เป็นหนึ่งในสิบของนวัตกรรมสมุนไพรที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

๑๙ ก.ย.๖๔ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ผู้พิจารณารางวัล ที่คัดเลือกให้บ้านหมอหวาน ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี ๒๕๖๔ (The Best Museum for Community Awards 2021) ในฐานะพิพิธภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙

รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒

๒ ต.ค. ๖๒ บำรุงชาติสาสนายาไทยได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เงินทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เพื่อสนับสนุนวิชาการแพทย์แผนไทย มอบโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลดีเด่นประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒

๒๙ ส.ค. ๖๒ บำรุงชาติสาสนายาไทยได้รับรางวัลดีเด่นประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอนุรักษ์และสืบสาน ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้หรือมิวเซียมสยาม

หมอหวาน รอดม่วง

อ่านเพิ่มเติม

บำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน

อ่านเพิ่มเติม

ขอบคุณที่สนับสนุนยาไทย

ดูรายละเอียด