FacebookLine@WeChat

จำหน่ายยาหอม ๔ ตำรับของหมอหวาน และยาไทยตำรับอื่นๆ

บำรุงชาติสาสนายาไทย

เปิดทำการทุกวัน เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

เลขที่ ๙ ซอยเทศา ถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทร. ๐๒ ๒๒๑๘๐๗๐

Email: info@mowaan.com, Facebook: mowaan, Line: @mowaan, WeChat: mowaan