view more
view more

บำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน

ยาหอม ๔ ตำรับของหมอหวาน

ยาที่หมอหวานปรุงจำหน่ายมีจำนวนนับร้อยตำรับ หากแต่ด้วยหลากหลายเหตุปัจจัยที่มีผลกระทบกับความนิยมในยาไทย จึงยังคงเหลือตกทอดมาเพียงยาหอม๔ตำรับ อันได้แก่ ยาหอมสุรามฤทธิ์ ยาหอมอินทรโอสถ ยาหอมประจักร์ และยาหอมสว่างภพยาหอมทุกตำรับปิดทองคำเปลวเพื่อสรรพคุณเป็นยาเย็น แก้นอนสะดุ้งผวา บำรุงผิวพรรณ และเป็นยาอายุวัฒนะ

ยาหอม ๔ ตำรับนี้ ยังคงได้รับการปรุงด้วยเครื่องยาตรงตามตำรับ ด้วยกรรมวิธีในการปรุงยาแบบโบราณ เฉกเช่นเมื่อหมอหวานยังมีชีวิตอยู่

เพื่อสืบต่อลมหายใจของยาหอม

ลูกอมชื่นจิตต์ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นยาหอมในรูปแบบของลูกอม เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน สะดวก รับประทานง่าย เป็นลูกอมช่วยย่อย แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้วิงเวียน เมารถเมาเรือ แก้เสมหะ แก้ไอ ใช้อมก่อนนวดเพื่อให้ตัวเบาสบาย เป็นหนึ่งในสิบของนวัตกรรมสมุนไพรที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม

แทนคำขอบคุณ

แทนคำขอบคุณจากหมอหวาน เมื่อสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ครบ ๘๐๐ บาท หรือ ซื้อน้ำมันทาเส้นขนาดใหญ่ ๑ ขวด หรือ น้ำมันทาเส้นขนาดเล็ก ๓ ขวด รับทันที น้ำมันทาเส้นน้องใหม่ ขนาดแนะนำ ๑ ขวด มูลค่า ๘๕ บาท วันนี้ - ๑๕ ส.ค. ๖๑

ดูรายละเอียด