คำถามที่พบบ่อย - การเยี่ยมชม

บำรุงชาติสาสนายาไทยบำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน

• เปิดวันและเวลาใด
เปิดทำการทุกวัน เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ยังงดเข้าเยี่ยมชม แต่ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าและนัดรับสินค้าที่หน้าร้านได้

• สามารถเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้หรือไม่
ท่านสามารถนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะได้ โดยติดต่อผ่าน Line: @mowaan หรือ info@mowaan เพื่อจัดวิทยากรบรรยายและการสาธิตการปิดทองคำเปลวบนยาหอมสุรามฤทธิ์

• มีที่จอดรถหรือไม่
บำรุงชาติสาสนายาไทยไม่มีที่จอดรถ แต่ท่านสามารถจอดรถที่ริมถนนได้ในวันอาทิตย์ สำหรับวันธรรมดา - วันเสาร์ ท่านสามารถจอดรถได้ที่ J PARK ซึ่งอยู่ก่อนถึงบำรุงชาติสาสนายาไทย ประมาณ ๑๐๐ เมตร กรุณาดูที่หน้าแผนที่และการเดินทาง

ท่านจะได้รับส่วนลดเป็นค่าจอดรถฟรี ๑ ชม. ที่ J PARK หากซื้อสินค้าครบ ๘๐๐ บาทขึ้นไป