พิพิธภัณฑ์บ้านหมอหวาน

บำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน
อาคารบำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน

พิพิธภัณฑ์บ้านหมอหวาน จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยังมีชีวิต เนื่องจากอาคารบำรุงชาติสาสนายาไทยยังทำหน้าที่เป็นร้านขายยาและที่ทำการของกิจการหมอหวาน ด้านหลังของอาคารเป็นเรือนพักอาศัยของทายาทของหมอหวาน รอดม่วง

ภายในอาคารชั้นล่าง เป็นร้านขายยาไทยที่ยังคงรูปแบบและประโยชน์ใช้สอย เช่นเดียวกับเมื่อหมอหวานยังมีชีวิตอยู่ จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของหมอหวาน อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเภสัช ทั้งแผนไทยและแผนตะวันตก เช่น เครื่องบดยา หินบดยา รางปั้นเม็ดยา โกร่งบดยา หม้อต้มยา สำหรับยาไทย และหูฟังเสียงหัวใจ บีกเกอร์ หลอดทดลอง เครื่องสกัดตัวยา ปิเปต ตะเกียงแอลกอฮอล์ อันเป็นอุปกรณ์ของแพทย์และเภสัชกรตะวันตก

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ทุกวันในเวลาทำการ โดยไม่มีค่าเข้าชม กรณีเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า เพื่อการจัดเตรียมวิทยากรบรรยายและการสาธิตการปิดทองคำเปลวบนยาหอมสุรามฤทธิ์

 

เวลาทำการ: .๐๐ - ๑๗.๐๐ .

 

หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พิพิธภัณฑ์บ้านหมอหวานจึงอยู่ในช่วงงดเข้าเยี่ยมชม จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปรกติ 

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจซื้อยา สามารถกดกริ่งเพื่อซื้อยาหรอนัดรับสินค้าได้ แต่ยังไม่สามารถเข้าภายในอาคาร