พิเศษ!

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หมอหวานครบทุก ๘๐๐​ บาท รับทันที น้ำมันทาเส้นสูตรดั้งเดิม ขนาดแนะนำ เหมาะแก่การพกพา ๑ ขวด มูลค่า ๘๕ บาท วันนี้ - ๓๑ ต.ค. ๖๓

ดูรายละเอียด

๓ ในราคา ๒

ของฝากในทุกโอกาส ลูกอมชื่นจิตต์กล่องเล็ก สะดวกพกพา เหมาะเป็นของชำร่วย-ของฝากในทุกโอกาสของการพบปะสังสรรค์ เป็นลูกอมหลังอาหาร ช่วยย่อย แก้เสมหะ แก้วิงเวียน เป็นลม สรรพคุณอันเป็นเอกลักษณ์ของยาไทย พิเศษ! เพื่อเป็นของฝาก รับ ๓ กล่อง ในราคา ๒ กล่อง เพียง ๒๙๐​ บาท จากราคาเต็ม ๔๓๕ บาท วันนี้ - ๓๐ ต.ค.๖๓ เฉพาะทาง Line: @mowaan Facebook: หมอหวาน, ร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย และ Mowaan www.mowaan.com และ บำรุงชาติสาสนายาไทย โทร.๐๒-๒๒๑-๘๐๗๐

สั่งซื้อ

Traditional Thai Medicine Organization Awards 2019

Oct 2, 2019 Mowaan received a Traditional Thai Medicine Organization Award funded by the Prince Wongsathirachsanit Foundation. The award was proposed by the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University.

Museum Thailand Awards 2019

Aug 29, 2019 Mowaan received a Museum Thailand Award for Conservation and Continuation in the Creative Economy category. The award was proposed by Museum Siam.

Bamrungchat Satsana Yathai or Baan Mowaan

Read more

Bamrungchat Satsana Yathai or Baan Mowaan

Read more

Four Recipes of Yahom

"Yahom" is considered a cultural legacy that has long been a part of Thai culture. The feeling of freshness when taking Yahom creates a truly distinct value which is absent from modern medicine. However, Yahom has fallen out of fashion due to the perception that the use traditional remedies seem outdated, bears no clear cures, and lacks scientific support. These views are a great obstacle for Yahom to reclaim the popularity it richly deserves.

Yahom for the New Generation

Fragrant, Freshening, Revitalizing. A new form of Yahom to suit a more modern lifestyle. Mowaan's Aromatic Refreshing Herbal Lozenges have been chosen as one of the ten herbal innovations supported by Standard and Potential Development Project for Thai Spa business under the supervision of the Institute for small and Medium Enterprises Development, Ministry of Industry of Thailand. Mowaan's Aromatic Refreshing Herbal Lozenges aid digestion, reduce flatulence, and freshen the body. Also dispel excessive nervous energy, therefore are especially good to counter flatulency or relieve the nerves before getting a massage. Main Ingredients: Dang Gui, Cinnamon bark, Liquorice Root, Menthol, Gelatin and Sugar

Save More with Gift Sets

Save money when you purchase Refreshing Herbal Lozenges and Medicated Oil Gift Set. 
- Medicated Oil and Refreshing Herbal Lozenges (6 Packets) Set, Save 28 Baht
 - Refreshing Herbal Lozenges (6 Packets) Set, Save 33 Baht
 - Medicated Oil Set (3-15ml. Bottles), Save 50 Baht

Save on a Larger Size

- Large Bottle of Medicated Oil (50ml.), Save 20% compared to the small bottle 


- Large Tin of Refreshing Herbal Lozenges (100 Tablets), Save 37% compared to the small tin or 20% cheaper than individual packets 


* In the same quantity

Special thanks to Magazine B, BANGKOK issue

View details