ที่ระลึกในทุกโอกาส

ของชำร่วยชิ้นน้อยที่ผู้รับจะได้ใช้ในทุกวัน เตือนใจให้นึกถึงผู้ให้ในทุกครั้งที่มองเห็น 

ยาไทยของหมอหวานขนาดกระทัดรัด มีให้เลือกหลากหลายสรรพคุณ สุดแต่วาระโอกาสที่เหมาะสมเพื่อเป็นของชำร่วย มีทั้งแบบสินค้าเดี่ยวหรือมาพร้อมถุงของขวัญปักดิ้นทอง

สินค้าเดี่ยว 

ราคาเริ่มต้น ชิ้นละ ๙๕ บาท


พร้อมถุงของขวัญ

ราคาเริ่มต้น ชุดละ ๑๒๐ บาท

* ในภาพคือ ของขวัญยาดม ๒ สูตร ราคาชุดละ ๒๕๐ บาท

ถวายสังฆทานยาไทยแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสสำคัญของท่าน

ชุดสังฆทานยาไทยของหมอหวาน ประกอบด้วยยาที่พระคุณเจ้าจะได้ใช้ทุกวันในระหว่างการสืบทอดพระศาสนา

สังฆทานยาไทยชุดใหญ่ ในถุงสีกรักปักดิ้นทองประกอบด้วย

  • น้ำมันทาเส้นสูตรดั้งเดิม ๑๕ มล.
  • ขี้ผึ้งทาเส้นสูตรดั้งเดิม ๑๐ กรัม
  • ลูกอมชื่นจิตต์ ๓๐ เม็ด

ราคาชุดละ ๔๗๕ บาท

สังฆทานยาไทยชุดเล็ก ในถุงสีกรักปักดิ้นทองประกอบด้วย

  • น้ำมันทาเส้นสูตรดั้งเดิม ๑๕ มล.
  • ลูกอมชื่นจิตต์ ๓๐ เม็ด

ราคาชุดละ ๓๖๐ บาท

ขี้ผึ้งทาเส้น น้ำมันทาเส้น

ขี้ผึ้งหรือน้ำมัน แบบไหนดีกว่ากัน

มีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่า ระหว่างขี้ผึ้งทาเส้นและMedicated Oil อย่างใดมีสรรพคุณมากกว่า หรือได้ผลดีกว่า


ทั้งขี้ผึ้งและน้ำมันทาเส้น ปรุงจากยาตำรับเดียวกัน เมื่อปรุงน้ำมันทาเส้นเสร็จ หากต้องการปรุงเป็นขี้ผึ้งต่อ เภสัชกรผู้ปรุงยาก็จะเพิ่มขี้ผึ้งและเครื่องยาอื่นที่ชะลอยาไว้ในระดับตื้นลงในน้ำมันทาเส้น จึงได้เป็นขี้ผึ้งทาเส้น ดังนั้น ยาทั้งสองขนานจึงมีสรรพคุณเช่นเดียวกัน 


ความแตกต่างของยาทาเส้นสองรูปแบบจึงมีเพียงว่า ขี้ผึ้งทำงานในระดับตื้น ส่วนน้ำมันทำงานในระดับลึก


อย่างไรก็ตาม ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า น้ำมันทาเส้นน่าจะดีกว่าเนื่องจากซึมลงไปได้ลึกกว่า แต่แท้จริงแล้ว หากสาเหตุอยู่ในระดับตื้น น้ำมันอาจซึมผ่านบริเวณที่มีปัญหาไปได้จึงไม่ได้รักษาในบริเวณนั้น ดังนั้น หากใช้น้ำมันทาเส้นแล้วไม่เห็นผล จึงอาจต้องเปลี่ยนมาใช้ขี้ผึ้งทาเส้น หรือในทางกลับกัน หากใช้ขี้ผึ้งแล้วไม่เห็นผล อาจต้องเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน

Four Recipes of Yahom

"Yahom" is considered a cultural legacy that has long been a part of Thai culture. The feeling of freshness when taking Yahom creates a truly distinct value which is absent from modern medicine. However, Yahom has fallen out of fashion due to the perception that the use traditional remedies seem outdated, bears no clear cures, and lacks scientific support. These views are a great obstacle for Yahom to reclaim the popularity it richly deserves.

Yahom for the New Generation

Fragrant, Freshening, Revitalizing. A new form of Yahom to suit a more modern lifestyle. Mowaan's Aromatic Refreshing Herbal Lozenges have been chosen as one of the ten herbal innovations supported by Standard and Potential Development Project for Thai Spa business under the supervision of the Institute for small and Medium Enterprises Development, Ministry of Industry of Thailand. Mowaan's Aromatic Refreshing Herbal Lozenges aid digestion, reduce flatulence, and freshen the body. Also dispel excessive nervous energy, therefore are especially good to counter flatulency or relieve the nerves before getting a massage. Main Ingredients: Dang Gui, Cinnamon bark, Liquorice Root, Menthol, Gelatin and Sugar

Hot or Cool, which formula to use in case of an accident?

Read more

Yahom Inthajak - Relieves indigestion, dizziness, and muscle pain

Read more

The Best Museum for Community Awards 2021

Sep 19, 2021. Special thanks to the National Discovery Museum Institute Board Award Judges. Bamrungchat Satsana Yathai received the Best Museum for Community and Society Award 2021 (The Best Museum for Community Awards 2021) as a museum that participates with community and society during the COVID-19 outbreak situation.

Traditional Thai Medicine Organisation Award 2019

Oct 2, 2019 Mowaan received a Traditional Thai Medicine Organisation Award funded by the Prince Wongsathirachsanit Foundation. The award was proposed by the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University.

Museum Thailand Awards 2019

Aug 29, 2019 Mowaan received a Museum Thailand Award for Conservation and Continuation in the Creative Economy category. The award was proposed by Museum Siam.

Mowaan or Dr.Waan Rodmuang

Read more

Bamrungchat Satsana Yathai or Baan Mowaan

Read more

Special thanks to Magazine B, BANGKOK issue

View details