บำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน

บำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน
อาคารบำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน

 

อาคารบำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน สร้างขึ้นในปีพ.. ๒๔๖๗ เป็นอาคารพาณิชย์กึ่งปูนกึ่งไม้ ชั้นในรูปแบบโคโลเนียล ชิโน-โปรตุกีส จากรูปแบบและลวดลายปูนปั้นที่ปรากฏบนตึก สันนิษฐานว่าออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่เข้ามารับราชการในสมัยรัชกาลที่ เจ้าของเดิมของอาคารคือ หมอหวาน รอดม่วง แพทย์แผนไทยผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ รัชกาลที่

ชั้นล่างของอาคารมีลักษณะคล้ายร้านขายยาฝรั่งที่ปรากฏในกรุงเทพฯ และสิงคโปร์ในช่วงเวลานั้น กล่าวคือ มีประตูไม้แกะสลัก มีหน้าต่างหรือช่องกระจกจำนวนมากเพื่อจัดแสดงสินค้าหรือยาตำรับที่จำหน่าย ภายในมีเคาท์เตอร์กั้นกลางระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ มีตาชั่งวางอยู่บนเคาท์เตอร์เพื่อชั่งยาจำหน่าย ด้านหลังมีตู้ไม้แกะสลัก ฝาตู้เป็นกระจกใสมองเห็นขวดยาซึ่งเป็นขวดยานำเข้าจากประเทศตะวันตกแต่บรรจุยาไทย มีบางขวดที่บรรจุสารเคมี สารสกัดหรือตัวยาแผนตะวันตก นอกจากนี้ ยังปรากฏเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนตะวันตก อาทิ เครื่องบดยา หินบดยา   หม้อต้มยา โกร่งบดยา รางปั้นเม็ดยา ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับการปรุงยาไทย และหูฟังเสียงหัวใจ บีกเกอร์ ปิเปต หลอดทดลอง ตะเกียงแอลกอฮอล์ หม้อกลั่นเพื่อใช้สกัดยา อันเป็นอุปกรณ์ของแพทย์หรือเภสัชกรแผนตะวันตก

บรรยากาศภายในบ้านหมอหวาน
ภายในบ้านหมอหวานชั้นล่าง มีรางบดเครื่องยาอายุกว่า ๑๐๐ ปี จัดแสดง

 

 

ตู้แสดงขวดยาจำหน่าย

 ตู้ไม้แกะสลักด้านหลังเคาท์เตอร์ ภายในเป็นขวดแก้วบรรจุยาที่จำหน่าย

 

 

ชั้นสองของอาคารเป็นห้องเก็บเครื่องยาสมุนไพร มีระเบียงเป็นลานกว้างที่ชั้น และชั้น ด้วยเหตุที่อาคารสร้างเต็มพื้นที่ การออกแบบอาคารจึงใช้ประโยชน์ของระเบียงเพื่อเป็นพื้นที่ตากยา ซึ่งต้องใช้พื้นที่ที่รับแสงแดดได้จำนวนกว้าง

 

ระเบียงตากยา

 ระเบียงชั้น ๒ และชั้น ๓ ใช้เป็นที่ตากยา

อาคารบำรุงชาติสาสนายาไทย ได้รับการบูรณะหลายครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อปีพ.. ๒๕๕๒ โดยมีจุดประสงค์ที่จะคงสภาพดั้งเดิมของอาคารและการตกแต่งภายในให้เหมือนเมื่อหมอหวาน รอดม่วงยังมีชีวิตอยู่ให้มากที่สุด เพื่อสะท้อนภาพชีวิตของหมอไทยและร้านขายยาไทยในยุคปลายสมัยรัชกาลที่

รางวัลที่ได้รับ:

.. ๒๕๕๗ รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคารพาณิชย์จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

รางวัลอนุรักษ์ศิลปกรรมดีเด่น 

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคารพาณิชย์จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 -----------------------------------------------------------------------------

*ที่มาของภาพอาคารบำรุงชาติสาสนายาไทย: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์