คำถามที่พบบ่อย - น้ำมันและขี้ผึ้งทาเส้น

ยาหอม I Luke Plak Mae - 30 pills I น้ำมันและขี้ผึ้งทาเส้น I Mowaan's Refreshing Herbal Lozenges I เกี่ยวกับยาไทย I การจัดส่ง I การเยี่ยมชม I การสั่งซื้อ

 

• ยาหม่องและขี้ผึ้งต่างกันอย่างไร

ในสมัยโบราณไม่มีคำว่า "ยาหม่อง" ในคัมภีร์แพทย์แผนไทย ยาที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว ใช้ทา มักผสมด้วยขี้ผึ้งแท้ จึงเรียกยานั้นว่า "ขี้ผึ้ง" หรืออาจใช้คำว่า "สีผึ้ง" เพื่อความสุภาพ ตามหลังด้วยลักษณะการใช้งานของยานั้นๆ

 

• ความแตกต่างระหว่างน้ำมันและขี้ผึ้งทาเส้น

ความแตกต่างระหว่างน้ำมันและขี้ผึ้งทาเส้น

น้ำมันทาเส้นและขี้ผึ้งทาเส้น เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน

 

น้ำมันทาเส้นและขี้ผึ้งทาเส้น เป็นเครื่องยาตำรับเดียวกัน มีสรรพคุณเหมือนกัน เมื่อใส่ขี้ผึ้งลงในน้ำมันทาเส้น จึงกลายเป็นขี้ผึ้งทาเส้น

เนื่องจากน้ำมันทาเส้นซึมซาบลงใต้ผิวอย่างรวดเร็ว การผสมขี้ผึ้งลงในน้ำมันทาเส้น จึงมีจุดประสงค์เพื่อให้ตัวยาซึมลงใต้ผิวช้าลง หรืออยู่บริเวณใกล้ผิวนานขึ้น เพื่อรักษาอาการที่เกิดในบริเวณตื้นหรือใช้เพื่อประกอบการนวด

การเลือกใช้ขี้ผึ้งหรือน้ำมันทาเส้นจึงขึ้นอยู่กับอาการที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในบริเวณตื้นใกล้ผิว หรือลึกลงไปใต้ผิวหนังมาก และขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานว่าต้องการการนวดประกอบด้วยหรือไม่

 

• น้ำมันทาเส้นสูตรเดิมและสูตรร้อน ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่างน้ำมันทาเส้นสูตรเดิมและน้ำมันทาเส้นสูตรร้อน

- น้ำมันทาเส้นสูตรเดิมจะอเนกประสงค์กว่าใช้งานได้หลากหลายกว่า

- น้ำมันทาเส้นสูตรร้อนเป็นตัวยาเดียวกันแต่เติมสมุนไพรที่ให้ความร้อนลงไปจึงพายาเข้าไปรักษาได้ลึกขึ้น เหมาะกับกรณีปวดเมื่อยหรือเจ็บเส้นเรื้อรัง

อย่างไรก็ตาม การที่น้ำมันมีฤทธิ์ร้อนทำให้ไม่เหมาะในการรักษาบริเวณที่มีความร้อนอยู่แล้ว เพราะจะทำให้แสบ เช่น

 - กำลังมีไข้และมีอาการปวดเมื่อย

- มีอาการอักเสบ

- เป็นแผลสด หรือแผลเปิด

- การทาบริเวณที่ผิวบอบบาง หรือใกล้ ตา จมูก และปาก

 

จะทราบได้อย่างไรว่า ควรเลือกใช้ขี้ผึ้งทาเส้นหรือน้ำมันทาเส้น และสูตรดั้งเดิมหรือสูตรร้อน

ผลิตภัณฑ์ชุดทาเส้นมี ตำรับ คือ ขี้ผึ้งทาเส้นสูตรดั้งเดิม ขี้ผึ้งทาเส้นสูตรร้อน น้ำมันทาเส้นสูตรดั้งเดิม และน้ำมันทาเส้นสูตรร้อน ทุกตำรับปรุงจากตำรับยาเดียวกัน เพียงแต่เพิ่มขี้ผึ้งเพื่อให้ยาค้างอยู่บนผิวได้นานขึ้น และเหมาะกับเมื่อต้องการนวด จึงกลายเป็นขี้ผึ้งทาเส้น ส่วนในสูตรร้อน เพิ่มเครื่องยาฤทธิ์ร้อนลงในสูตรดั้งเดิม เพื่อพาตัวยาลงไปรักษาได้ลึกขึ้น กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น จึงซ่อมแซมส่วนที่เป็นปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

การเลือกใช้ว่าควรเป็นตำรับใด จึงควรพิจารณาว่า ต้องการนวดหรือไม่ และสาเหตุที่เป็นอยู่ตื้นหรือลึก โดยเรียงลำดับการทำงานของยาที่เหมาะสมกับสาเหตุดังนี้ จากตื้นไปลึก คือ

  • ขี้ผึ้งทาเส้นสูตรดั้งเดิม
  • ขี้ผึ้งทาเส้นสูตรร้อน
  • น้ำมันทาเส้นสูตรดั้งเดิม
  • น้ำมันทาเส้นสูตรร้อน

ความแตกต่างในการใช้งานของขี้ผึ้งทาเส้นและน้ำมันทาเส้น ขี้ผึ้งทาเส้น น้ำมันทาเส้น

การทำงานของผลิตภัณฑ์ชุดทาเส้น ๔ ตำรับ เรียงลำดับจากตื้นไปลึก

หากไม่แน่ใจว่าสาเหตุอยู่ระดับใด ควรใช้นำ้มันทาเส้นสูตรดั้งเดิมก่อน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องนวด อเนกประสงค์ และมักแก้ปัญหาโดยทั่วไปได้ดี และหากมีอาการอักเสบร่วมด้วย จะสามารถรักษาได้ เพราะหากใช้สูตรร้อนจะไม่เป็นผลดี เพราะเป็นการเติมความร้อนให้อาการอักเสบกำเริบ และอาจทำให้แสบร้อนได้