ของชำร่วย

แทนความขอบคุณจากใจ ด้วยผลิตภัณฑ์ยาไทยจากหมอหวาน

สร้างความประทับใจแด่ผู้รับ ด้วยของชำร่วยจากหมอหวาน เมื่อสั่งชุดของชำร่วยตั้งแต่ ๒๐๐ ชุดขึ้นไป โดยแต่ละชุดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ชนิดขึ้นไป (ยกเว้นลูกชื่นจิตต์ชนิดซอง) ท่านจะได้รับถุงผ้าปักดิ้นทองเพื่อบรรจุของชำร่วย และส่วนลดในราคาพิเศษ

หรือหากท่านต้องการที่จะรับของชำร่วยจากหมอหวานในลักษณะอื่น กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่าน line: @mowaan