ยาจันทลีลา

ราคาลดแล้ว ราคา ฿250.00 THB ราคาปรกติ

ยาไทยซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมาแต่โบราณ ได้รับคัดเลือกจาก สภาอุณาโลมแดง (ซึ่งต่อมาคือ สภากาชาดไทย) ให้เป็นหนึ่งในตำรับยาที่ส่งไปให้ทหารและราษฎรที่เข้าร่วมรบในสงครามกรณีพิพาทดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ระหว่างสยามและฝรั่งเศส ในปีร..๑๑๒ หรือ พ.ศ. ๒๔๓๖ ในชื่อ “ยาจันทลินลา”

ปรากฏคำบรรยายสรรพคุณไว้ในตำรับยาสภาอุณาโลมแดงดังนี้

ยาชื่อจันทลินลา แก้สารพัดไข้ทั้งปวง แก้อับจนถึงชักตากลับไปก็ดี ไม่ใช่บุราณกำแล้วก็หายแล ท่านให้เอาโกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา จันแดง จันขาว กระดอม บอระเพ็ด ปลาไหลเผือก เอาเสมอภาคแทรกพิมเสน ชะมด บดทำแท่งไว้ละลายน้ำดอกไม้น้ำซาวเข้าก็ได้ใช้ได้มามากแล้วอย่าสนเท่เลย ท่านตีค่าไว้ตำลึงทองแก้ไข้เหนือไข้กำเดาไข้ป่าได้ทุกระดู

ปัจจุบันได้รับการบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในชื่อยาจันทลีลา

มีสรรพคุณ

  • แก้ไข้ตัวร้อน
  • แก้ไข้เปลี่ยนฤดู

รับประทานทุก ๓-๔ ชม. เมื่อมีอาการ

เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี ครั้งละ ๒-๔ เม็ด

ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๔-๘ เม็ด

บรรจุ ๗๐​ เม็ด