ยาธาตุบรรจบ

ราคาลดแล้ว ราคา ฿250.00 THB ราคาปรกติ

เป็นยาแก้ธาตุไม่ปรกติ จากคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ ซึ่งเป็นคัมภีร์แพทย์แผนไทยที่มีมาแต่สมัยอยุธยา เป็นหนึ่งในตำรับยาที่สภาอุณาโลมแดง (ต่อมาคือ สภากาชาดไทย) ปรุงและส่งไปช่วยทหารและราษฎรที่เข้าร่วมรบในสงครามระหว่างไทยและฝรั่งเศส กรณีพิพาทดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ..๑๑๒ เช่นเดียวกับยาหอมอินทจักร์

สมัยเมื่อหมอหวาน รอดม่วง ยังมีชีวิตอยู่ ได้มีการปรุงยาธาตุบรรจบจำหน่ายทั้งในรูปแบบยาผงชงละลายน้ำร้อนและยาน้ำพร้อมรับประทาน แต่ต่อมาได้เว้นช่วงการผลิตไปเป็นเวลานานหลายสิบปี 

เพื่อเป็นการสืบทอดตำรับยาให้คงอยู่ต่อไป ปัจจุบันบ้านหมอหวานได้ปรุงยาธาตุบรรจบขึ้นจำหน่ายอีกครั้งหนึ่ง ในรูปแบบยาผงชงละลายน้ำร้อน

เป็นอีกตำรับที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีสรรพคุณแก้อาการในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่

  • แก้ท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย
  • แก้จุกเสียด
  • แก้ท้องเสียและอาหารเป็นพิษ

ชนิดผง ขนาดบรรจุ ๒๕ กรัม

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๕๐๐ - ,๐๐๐ มิลลิกรัม

เด็ก อายุ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๒๕๐ - ๕๐๐ มิลลิกรัม

วิธีรับประทาน

ชงละลายกับน้ำร้อนหรือน้ำกระสายยาเมื่อมีอาการ เมื่อหายแล้ว ไม่จำเป็นต้องรับประทานต่อเนื่อง แต่หากยังมีอาการ สามารถรับประทานได้โดยไม่ควรเกินวันละ ครั้ง

น้ำกระสายยาที่ใช้

- กรณีแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ใช้กระเทียมไทย กลีบ ทุบชงน้ำร้อน หรือใช้ใบกะเพราแดงต้มเป็นน้ำกระสายยา

- ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำร้อนแทน