เกี่ยวกับหมอหวาน

หมอหวาน รอดม่วง I บำรุงชาติสาสนายาไทย I ตราสัญลักษณ์

ตราหมอหวาน

 

หมอหวานในฐานะของกิจการผู้ปรุงและจำหน่ายยาไทย จัดตั้งเป็นบริษัท หมอหวาน จำกัด ในปีพ..๒๕๕๖ มีจุดประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อสืบทอดภูมิปัญญายาไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป ตามเจตนารมณ์ ของหมอหวาน รอดม่วง ผ่านการปรุงและจำหน่ายยาไทย และการเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในย่านพระนคร

 

พิพิธภัณฑ์บ้านหมอหวาน

อาคารบำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน 

 

ยาที่ปรุงจำหน่าย มีทั้งยาตำรับดั้งเดิมของหมอหวาน รอดม่วง ยาตำรับโบราณอื่นๆ และยาไทยที่พัฒนาตำรับเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

 

ยาหอม ๔ ตำรับ ของหมอหวาน

รางวัลที่ได้รับ:

 • .. ๒๕๖๒ รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย เงินทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เพื่อสนับสนุนวิชาการแพทย์แผนไทย มอบโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลองค์กรแพทย์แผนไทยดีเด่น

ภาสินี ญาโณทัย และรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย เงินทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท

 • .. ๒๕๖๒ รางวัลดีเด่นประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอนุรักษ์และสืบสาน จาก Museum Thailand Awards 2019

  รางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่น

  ภาสินี ญาโณทัย และรางวัลดีเด่นประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านอนุรักษ์และสืบสาน

   

  • .. ๒๕๕๗ รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคารพาณิชย์จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

   รางวัลอนุรักษ์ศิลปกรรมดีเด่น

   รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคารพาณิชย์จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์