ยาหอม

ยาที่หมอหวานปรุงจำหน่ายมีจำนวนนับร้อยตำรับ หากแต่ด้วยหลากหลายเหตุปัจจัยที่มีผลกระทบกับความนิยมในยาไทย จึงยังคงเหลือตกทอดมาเพียงยาหอม ตำรับ อันได้แก่

ยาหอมสุรามฤทธิ์ l ยาหอมอินทรโอสถ l ยาหอมประจักร์ l ยาหอมสว่างภพ

ยาหอมทุกตำรับปิดทองคำเปลว เพื่อสรรพคุณเป็นยาเย็น แก้นอนสะดุ้งผวา บำรุงผิวพรรณ และเป็นยาอายุวัฒนะ

ยาหอม ตำรับนี้ ยังคงได้รับการปรุงด้วยเครื่องยาตรงตามตำรับ ด้วยกรรมวิธีในการปรุงยาแบบโบราณเฉกเช่นเมื่อหมอหวานยังมีชีวิตอยู่

ขออภัย ไม่มีสินค้าดังกล่าวในกลุ่มนี้