สังฆทานยาไทย ชุดเล็ก

ราคาลดแล้ว ราคา ฿340.00 THB ราคาปรกติ

ในถุงผ้าสีกรักปักดิ้นทองประกอบด้วย

- ลูกอมชื่นจิตต์แบบกล่อง บรรจุ ๓๐ เม็ด ๑ กล่อง

- น้ำมันทาเส้น ขนาด ๑๕ กรัม ๑ ขวด

*พิเศษ ถวายชุดสังฆทานยาไทยของหมอหวานจำนวน  ชุด หมอหวานร่วมอนุโมทนาในราคาเพียง  ชุด (คลิกสั่งซื้อเพียง ๘ ชุด)

วันนี้ - ๓๐ มี.ค. ๖๒