ตราหมอหวาน

ตราหมอหวาน

ตราสินค้าและตรากิจการหมอหวาน

 

ตราหมอหวาน ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อใช้เป็นตราประทับลงในเอกสารกำกับยา เพื่อใช้เป็นเครื่องรับรองว่า เป็นยาแท้ของหมอหวาน รอดม่วง ตามที่หมอหวานระบุไว้ในเอกสารกำกับยาปถวีว่า

"....จงระวัง ผู้ซื้อขอเชิญดูลายเซ็นช่อหมอหวานทุกขวดแลห่อเพราะมีคนทำมาก แต่ยาไม่เหมือนกันกับของข้าพเจ้า ยาของข้าพเจ้ามีฤทธิ์ถอนลมแรง..."

เอกสารกำกับยาปถวีของหมอหวาน

เอกสารกำกับยาปถวีของหมอหวาน มีพื้นที่สำหรับประทับตราลายเซ็นชื่อหมอหวาน และคำเตือนว่า ยาแท้ต้องมีตราประทับ

 

ก่อนที่ตราประทับนี้จะมีรูปแบบเป็นคำว่า หมอหวาน ดังที่เห็นในทุกวันนี้ ตราของหมอหวาน มีจุดกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อหมอหวานมีร้านขายยาเดิมอยู่ที่ริมถนนเจริญกรุงตัดกับถนนอุณากรรณ ชื่อ ร้านจำหน่ายยาไทยตราเฉลว เมื่อแรกเริ่ม ตราประทับยังเป็นตราไม้แกะสลัก เป็นตัวอักษรว่าร้านหมอหวาน ริมถนนเจริญกรุงต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นตราสัญลักษณ์คำว่าหมอหวานผนวกกับภาพเฉลว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยาแผนไทยอันเป็นตราประจำร้าน

 

ตราประทับของหมอหวาน

ตราประทับแกะสลักจากไม้ แสดงการปรับเปลี่ยนแบบจากเป็นเพียงตัวอักษรชื่อร้านสู่การเป็นลายเซ็นชื่อหมอหวานผนวกเข้ากับตราเฉลว

 

การปรับเปลี่ยนตราให้มีลักษณะเป็นภาพมากขึ้น น่าจะเป็นไปตามยุคสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากตราสินค้าของชาติตะวันตกที่เข้ามาให้เห็นบนสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ รูปลักษณ์การออกแบบของตราหมอหวาน จึงมีแนวทางแบบเดียวกับตราสินค้าของต่างประเทศในยุคนั้น 

ตราประทับหมอหวาน ได้รับการปรับแบบหลายครั้งจนกระทั่งเป็นแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นตราของสินค้าและตรากิจการของบริษัท หมอหวาน จำกัด