ยาหอม ๔ ตำรับ - ชุดของขวัญ

Sale price Price ฿1,365.00 THB Regular price

ประกอบด้วย
๑. ยาหอมสุรามฤทธิ์ บรรจุขวด ๑๐ เม็ด 
๒. ยาหอมอินทรโอสถ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๓. ยาหอมประจักร์ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๔. ยาหอมสว่างภพ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด