สังฆทานยาไทย

ถวายสังฆทานยาไทย ในถุงผ้าสีกรักปักดิ้นทอง

ท่านสามารถเลือกชุดสังฆทานยาไทยตามชุดที่จัดไว้แล้ว หรือจัดชุดใหม่ตามต้องการ หากต้องการเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อจัดชุดใหม่ กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่าน line: @mowaan